Windows Live Messenger + Facebook

Translate

      Peak ScientificCân phân tích Citizen Tescan

Sắc ký lỏng

HPLC/MS - LC/MS

Ứng dụng :
- Kiểm nghiệm thực phẩm (cây trái, hản sản..)
- Kiểm nghiệm dược phẩm, dược liệu
- Phân tích và đánh giá dược động học trên súc vật
- Nghiên cứu phân tích kháng thuốc điều trị, xét nghiệm máu
- Phân tích protein
- Phân tích môi trường
...........
Sắc ký khí khối phổ GC/MS

·      Ứng dụng:
  • Phân tích các chỉ tiêu dể bay hơi, các chất hữu cơ, dư lượng thuốc trừ sâu, các chỉ tiêu chất lượng xăng dầu và nhiều sản phẩm khác.
  • Hệ thống phát hiện những chất kháng sinh cấm sử dụng trong thực phẩm, thủy hải sản như: chloramphenicol, chloroform, chlorpromazine, metronidazide, Clenbuterol…
  • Cho phép ứng dụng dễ dàng trong phân tích các ma túy, độc chất,…trong nhiều loại mẫu với độ nhạy rất cao.
  • Cho phép phân tích ô nhiễm của các hợp chất hữu cơ (hợp chất thơm, phenol, anilines….) trong nhiều đối tượng như hình sự, thuỷ hải sản, môi trường cũng như các nguồn có thể gây ô nhiễm như thực phẩm, chất thải, nguồn nước cấp …

  • Kết quả hình ảnh cho sac ky khi


Đáp ứng các yêu cầu của phân tích theo các quy trình đòi hỏi bởi EPA (Enviromental Protection Agency) vào FDA (Food and Drug Administration) của USA.
Kết quả hình ảnh cho sac ky khi
  1. Thân máy và buồng điều nhiệt:
·      Hiển thị màn hình tinh thể lỏng LCD rộng (hiển thị 30 ký tự , 16 dòng)
·      Tốc độ truyền dữ liệu 250Hz (4 mgiây) cho tất cả các detector
·      Có khả năng nhớ được 10 phương pháp trên thân máy
·      Chương trình nhiệt độ đa tầng với 20 đoạn tăng nhiệt và 21 đoạn đẳng nhiệt.
·      Lò cột rộng, thể tích 13.7 lít, chứa tối ta 03 cột mao quản
·      Khoảng nhiệt độ vận hành: từ nhiệt độ phòng + 4oC đến 450oC
·      Tốc độ gia nhiệt: 250oC/ phút với bước tăng 1oC
·      Tốc độ gia nhiệt: 250oC/ phút với bước tăng 1oC.

Kiểm tra cơ lý


           
  Thiết bị kiểm tra vạn năng : Độ bền, cơ lý, xoắn, co giãn, va đập....